ברוכים הבאים לאתר רכישת השוברים/מנויים של הסינמה סיטי באינטרנט.

תקנון זה בא להגדיר את אופן השימוש בשוברים המקנים צפייה בסרט ב"סינמה סיטי" (להלן: " השוברים").
1. כלל השוברים יכובדו בהתאם לתנאים המצוינים על גבם, בחוברת המצורפת או באתר החברה ממנה נתקבלו או נרכשו.
2. במידה ומצורפת חוברת לשוברים, חובה להציגה בקופות הקולנוע.
3. במקרה של איבוד החוברת המצורפת או אי קבלתה מן החברה אשר הנפיקה את השוברים, יש לפנות לחברה על מנת לקבל חוברת חלופית.
4. התנאים המצוינים על גבי השוברים, בחוברת או באתר החברה ובכלל זה: תוקף השוברים והגבלותיהם בימים, באולמות ובהקרנות – הינם מחייבים ואינם ניתנים לשינוי.
5. חובה על הלקוח לבדוק את תנאי השוברים בטרם הגיעו לקופות הקולנוע.
6. אי ידיעת תנאי השוברים אינה פוטרת את הלקוח מעמידה בתנאי השוברים.
7. במקרה של סתירה בין מידע שהועבר ללקוח מכל גורם שהוא לבין התנאים המצוינים על גבי השוברים, בחוברת או באתר החברה – התנאים המצוינים על גבי השוברים, בחוברת או באתר החברה הם המחייבים.
8. שוברים יכובדו בתנאי שהם שלמים, קריאים ואינם נושאים סימונים חיצוניים (סימוני כלי כתיבה, מדבקות וכו').
9. אובדן שוברים כדין אובדן כסף מזומן.
10. חברת "סינמה סיטי" אינה אחראית לטיב תוכן השוברים אשר לא הונפקו על ידה.
11. שוברים אשר לא הונפקו ע"י חברת "סינמה סיטי" ניתנים למימוש בקופות הקולנוע בלבד.
12. שוברים ומנויים אשר הונפקו ע"י חברת "סינמה סיטי" (בעלי ברקוד מספרי בעל 12 ספרות המתחיל בספרה 9) – ניתנים למימוש גם באתר האינטרנט של "סינמה סיטי".
13. שוברים המקנים כניסה זוגית אינם ניתנים לפיצול לשתי הקרנות שונות.
14. כלל השוברים אינם בעלי ערך כספי ועל כן לא ניתנים לשדרוג בתוספת תשלום.
15. במידה והשוברים תקפים בסניפי "סינמה סיטי" אך לא מצוין על גבם, בחוברת או באתר החברה "סניף ראשל"צ" – ניתן לממשם בראשל"צ, אך בכפוף לתנאי "סניף גלילות".
16. כלל השוברים תקפים לאולמות ולסרטים הרגילים בלבד, אלא אם צוין במפורש על גבי השוברים, בחוברת או באתר החברה כי הינם תקפים לאולמות ה – "VIP", "Business", "אקספרס", מופעים, הצגות ילדים, הקרנות מיוחדות והקרנות תלת מימד.
17. ימי העבודה ב"סינמה סיטי" אינם ימי עבודה קלנדריים אלא ימי עבודה קולנועיים. על-פי מדיניות "סינמה סיטי" "יום עבודה קולנועי" מתחלף בשעה 06:00 ולא בחצות. מכאן, ששובר אשר אינו תקף ביום שבת, אינו ניתן למימוש בין השעות 06:00 - 00:00.
18. שובר אשר אינו תקף בחג – אינו ניתן למימוש ביום קלנדרי של ערב חג ו/או ביום חג, עד השעה 06:00 בבוקר העוקב.